Преместване на файлове между Unix и Windows системи

Има много начини за преместване на файлове между Unix и Windows. Според мен те попадат в три категории - защитено копие (нека дори не мислим за ftp), споделени дискове и синхронизиране на файлове. Всеки има своите предимства.