Грешка 500: java.lang.NullPointerException

Здравейте, работя върху този сървлет, той е сървър на Context.java в папката / lib на моя проект, който съм наследил от друг разработчик. Правихме много промени в .xsl и .xml, но изглежда, че хвърляме изключение точно тук: void getDisplayLifeReviewForHome () {System.err.println („Не мога да намеря преглед на живота на дисплея за дома! !! "); } void getDisplayLifeReviewForUser () {System.err.println („Не може да се намери преглед на живота на дисплея за потребителя !!!“); } public String getDisplayLifeReviewForUser (BcSQLAgent agt) хвърля изключение {if (getDisplayLifeReviewForHome (agt) .equals (TRUE)) {if (_displayLifeReviewForUser == null) {_loadUserValues ​​(agt); } return _displayLifeReviewForUser; } else {връщане FALSE;}} // getDisplayLifeReviewForUser () ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ г. Тук се чупи: if (getDisplayLifeReviewForHome (agt) .equals (TRUE )) Също така няма значение дали задавам този ред на TRUE или FALSE, той винаги дава NullPointerException. Благодаря,

Тази история „Грешка 500: java.lang.NullPointerException“ първоначално е публикувана от JavaWorld.