Отказ от отговорност за софтуера

Търсих хубав отказ от отговорност за моя софтуер за бял заек и намерих този текст: Този СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ се предоставя от ДОСТАВЧИКА "както е" и "с всички грешки." ДОСТАВЧИКЪТ не дава никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид относно безопасността, годността, липсата на вируси, неточности, типографски грешки или други вредни компоненти на този СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ. При използването на какъвто и да е софтуер съществуват опасности и вие сте единствено отговорни за определянето дали този СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ е съвместим с вашето оборудване и друг софтуер, инсталиран на вашето оборудване. Вие също така носите пълна отговорност за защитата на вашето оборудване и архивирането на вашите данни и ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е щети, които можете да претърпите във връзка с използването, модифицирането,или разпространение на този СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ.(взето от: www.deq.louisiana.gov) ако някой знае за по-добър общ отказ от отговорност за софтуер, наистина бих се радвал на върха. giladmanor.com

Тази история, "Согласен отказ", първоначално е публикувана от JavaWorld.